Trại hè bán trú

TƯ DUY TRIỆU PHÚ

Dành cho học sinh từ 8-10 tuổi

The Five C’s 
TỰ TIN
CONFIDENCE
1
CREATIVITY
SÁNG TẠO
2
GIAO TIẾP
COMMUNICATION
3
COLLABORATION HỢP TÁC
4
 TƯ DUY PHẢN BIỆN
CRITICAL THINKING
5

BỘ KỸ NĂNG TIÊU CHUẨN CỦA THẾ KỶ 21

Trại hè bán trú TƯ DUY TRIỆU PHÚ rèn luyện cho trẻ kỹ năng nền tảng dành cho các công dân toàn cầu trong thế kỷ 21 theo tiêu chuẩn "The Five C’s" (5C)

Giảng dạy từ năm
2008
3-10 năm
kinh nghiệm 
học sinh tham gia
hƠN 5000

Tại sao TRẺ cần tham gia trại hè bán bán trú TƯ DUY TRIỆU PHÚ ?

GIÁ TRỊ

 Hiểu được giá trị của sức lao động, giá trị của cuộc sống

TIỀN VÀ TRẺ NHỎ

 Hiểu được giá trị của đồng tiền, tại sao cần tiết kiệm

QUẢN LÝ

Quản lý chi tiêu và lên kế hoạch chi tiêu của bản thân

RA QUYẾT ĐỊNH

Học cách cân nhắc lợi hại trước khi ra một quyết định

KỸ NĂNG

Phát triển các kỹ năng sống,
kỹ năng xã hội quan trọng

CAM KẾT

Chất lượng đào tạo tốt nhất với nhiều giá trị gia tăng cho học sinh chỉ có ở Bé Thông Minh

Hệ thống Giáo dục Bé Thông Minh

8 năm
kinh nghiệm tổ chức trại hè
Đội ngũ giáo viên

ĐĂNG KÝ NGAY

Lợi ích khi tham gia trại hè bán trú
TƯ DUY TRIỆU PHÚ

Phải quyết định thế nào đây?
Tại sao chúng ta tiết kiệm
Chúng ta tiết kiệm như thế nào?
Tiết kiệm cần có thời gian
Người tiêu dùng
Quyết định chi tiêu
Lên kế hoạch chi tiêu
Quảng cáo và chi tiêu
Những người đi vay nhỏ tuổi
Những người cho vay nhỏ tuổi
Chúng ta nợ tiền
Mở cửa hành kinh doanh
Lập ngân sách
Quản lí ngân sách
Một ngày vui
Làm việc để kiếm tiền
Tiền là gì?

Chủ đề 1: THU NHẬP

Chủ đề 2 - TIẾT KIỆM

Chủ đề 3 - CHI TIÊU

Chủ đề 4 - TÍN DỤNG

Chủ đề 5 - QUẢN LÍ TIỀN BẠC

NỘI DUNG TRẠI HÈ

Trại 1: Từ 29/5- 9/6/2023

Trại 2: Từ 12/6 - 23/6/2023

Trại 3: Từ 26/6 - 7/7/2023

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠI HÈ TƯ DUY TRIỆU PHÚ
00
00
00
00
Ngày
Giờ
Phút
Giây

GIẢM NGAY                         HỌC PHÍ

Khi đăng ký trước ngày 28/4/2023

25% 

ĐĂNG KÝ NGAY

Trại 1: Từ 29/5 - 9/6/2023

Trại 2: Từ 12/6 - 23/6/2023

Trại 3: Từ 26/6 - 7/7/2023

Địa chỉ:  2A Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Website: www.bethongminh.vn

Email: contact@bethongminh.vn

HỆ THỐNG GIÁO DỤC BÉ THÔNG MINH