Khóa học hè Phát triển Trí Thông minh Toán học MathKids-KG

Rèn tính kiên trì, tập trung, phân tích, suy luận, sáng tạo và quan sát để có Tư duy Toán học. Con sẽ giỏi toán. 5-6 tuổi. 24 buổi, 3 buổi/tuần

khóa học hè fastrackids

Khóa học hè FasTracKids

Học chơi, chơi học để luyện Tập trung, Tự tin, Giao tiếp tốt, Sáng tạo, Tư duy phản biện, Làm việc nhóm với bạn bè. 4-8 tuổi. 16 buổi, 2 buổi/tuần

0961362606