Sức mạnh của khoa học công nghệ trong giáo dục trẻ nhỏ

Đào tạo công nghệ cho trẻ nhỏ là việc vô cùng quan trọng với mục đích nhằm gia tăng số lượng những nhà khoa học và kỹ sư có chất lượng. Chính vì vậy, chúng ta cần bắt đầu càng sớm càng tốt, trước khi trẻ bước vào cấp học phổ thông. Ngay khi trẻ quen với những hoạt động trong môi trường kỹ thuật cơ bản nhất, biết sử dụng máy tính, bàn phím và có đủ khả năng tập trung làm một việc nào đó trong một khoảng thời gian nhất định.

Chi tiết »
0961362606