TƯƠNG TÁC THỰC TẾ ẢO – XU HƯỚNG TƯƠNG LAI CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

khóa học hè fastrackids

Trong tương lai, ứng dụng thực tế ảo được xem là bước đột phá cho ngành giáo dục. Những công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo AI, tương tác thực tế ảo AR… sẽ tạo ra nhiều thay đổi trong phương pháp học tập và giảng dạy với giáo viên và học sinh.   Dưới đây là cách công nghệ hướng đến giáo dục trong tương lai. […]

Chi tiết »
0961362606