Phạm Phú Thái cực kỳ thích học Fundamentals

Mới học được 1 môn học nhưng Phú Thái cực kỳ  thích học Fundamentals. Mỗi tuần tới lớp học cậu lại tìm thấy niềm vui mới. Niềm vui của cậu thật là đơn giản, tuần trước cô giáo khen là cậu đã biết tổng hợp thông tin và tìm ra những ý chính để trình bày các ý kiến rõ ràng rành mạch và cụ thể hơn, tiết […]

Chi tiết »
0961362606