Tuyển giáo viên dạy FasTracKids Full Time

tuyển giáo viên

Thời hạn tuyển dụng giáo viên kỹ năng: 30/06/2020 Mô tả công việc giáo viên kỹ năng: Giảng dạy FasTracKids và các chương trình kỹ năng dành cho học sinh mẫu giáo và tiểu học theo chuẩn của trung tâm, Giảng dạy bằng tiếng Việt. Quyền lợi của giáo viên kỹ năng được hưởng: Được đào tạo phương pháp và kỹ năng giảng dạy theo chuẩn của Hoa […]

Chi tiết »
0961362606