Việc học tập ảnh hưởng đến não như thế nào

FasTracKids trang bị cho con các kỹ năng sống và kỹ năng xã hội

Học tập ảnh hưởng đến não trẻ em  như thế nào? Eric Jensen sẽ giúp bạn có câu trả lời. Bộ não luôn thay đổi! Mọi nhà giáo cần biết là não bộ có thể và thực tế là thay đổi hàng ngày. Khả năng não bộ tái kết nối, tái sắp xếp qua hệ thần kinh là rất rõ ràng. Trường học có thể tác động tới […]

Chi tiết »
1900966905