Tin tức

TRÍ TUỆ CẢM XÚC LÀ GÌ?

Trí tuệ cảm xúc (EQ) là khả năng của một người để nhận biết, hiểu và quản lý cảm xúc của bản thân cũng như hiểu cảm xúc người khác. Trí tuệ cảm xúc bao gồm khả năng nhận diện cảm xúc, điều chỉnh và thể hiện chúng một cách lành mạnh và hiệu quả. Trí tuệ cảm xúc cũng liên quan đến khả năng xử lý việc […]

Thư viện ảnh

0961362606