Tin tức

DẠY TRẺ CÁC QUY TẮC TRAO ĐỔI ĐỒ CHƠI

Dạy trẻ các quy tắc trao đổi đồ chơi là một cách tuyệt vời để trẻ phát triển các kỹ năng xã hội. Nhưng đôi khi các cuộc trao đổi có thể gặp một số khó khăn. Chúng ta cần giúp trẻ hiểu các quy tắc trao đổi để trẻ có được những cuộc trao đổi vui vẻ.   Khi tôi nhận thấy rằng sự lo lắng ban […]

Thư viện ảnh

0982929815