Tin tức

THIẾU TRÍ TUỆ CẢM XÚC Ở TRẺ 3 TUỔI

Trí tuệ cảm xúc bao gồm nhiều khía cạnh, thái độ đối mặt với thất bại, cách xử lý vấn đề, cách thể hiện cảm xúc, sự cảm thông và cách sử dụng ngôn ngữ để biểu đạt cảm xúc. Nhiều cha mẹ lo lắng hỏi về những biểu hiện thiếu trí tuệ cảm xúc ở trẻ 3 tuổi, Trong bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ […]

Thư viện ảnh

0961362606