Các mốc phát triển khi trẻ 8 tuổi

Con chúng ta lớn rất nhanh và thay đổi mỗi ngày, chúng ta cần biết các mốc phát triển khi trẻ 8 tuổi, chỉ khi đó bạn mới hiểu được những gì con bạn mong đợi khi trẻ phát triển, và để có thể đảm bảo  rằng con bạn đang đi đúng hướng với những người bạn cùng trang lứa hoặc bạn biết những mối lo ngại có […]

Cái nhìn nhanh về trí thông minh

Những nỗ lực để xác định tài năng theo cách này hay cách khác được gọi là thuộc tính “bẩm sinh”, ấy là do thiếu một thuật ngữ bao quát hơn, được gọi là trí thông minh. Những nỗ lực đáng kể đã được thực hiện để đo chí thông minh, nhưng do khái niệm khó nắm bắt nên một số người đã  xây dựng những thí nghiệm đơn […]

Thuyết Trí Thông minh Đa dạng

thuyết trí thông minh đa dạng

Học thuyết Trí Thông minh Đa dạng là một bước ngoặt cơ bản thay đổi cách đánh giá năng lực và giá trị mang lại cho xã hội của mỗi con người. Lâu nay Trí thông minh về ngôn ngữ và Trí thông minh tư duy lo-gic và toán học được coi là điểm tập trung của giáo dục. Theo truyền thống thì 2 loại trí thông minh […]

0961362606