Trang trại giáo dục 2012

Lượt đọc: 1,506


FasTracKids thăm làng gốm Bát Tràng – 2012
Dã ngoại Sóc Sơn – 2012
Thăm bảo tàng Dân tộc học – 2011
Thăm bảo tàng Mỹ Thuật – 2011
Dã ngoại Côn Sơn – 2011
Dã ngoại Sóc Sơn – 2011
FasTracKids thăm làng gốm Bát Tràng – 2011