Lớp FasTracKids khám phá công nghệ y học

Lượt đọc: 146


Giao lưu tiếng Anh cùng đầu bếp người Mỹ
Thăm quan thực tế tại ngân hàng – 2014
Thăm quan thực tế tại ngân hàng – 2014
Thi đấu giao lưu cùng CLB HUNA Đống Đa
Xem phim 3D
Khám răng
Festival khám phá FasTrackids – 2011
Game show trổ tài cùng bé – 2010