Các kĩ năng sống phù hợp cho trẻ em trong độ tuổi tới trường

Bây giờ con bạn đã học tiểu học và có thể tự phán đoán tốt hơn. Trẻ em ở độ tuổi này cũng có thể làm làm những việc nhà được giao bằng lời hoặc ghi chép. Bạn bè đang ngày càng trở nên quan trọng hơn với chúng.

Chúng sẽ bắt đầu thấy các cách làm việc khác nhau. Điều này có thể nảy sinh các cuộc đàm phán gia đình quan trọng tại giai đoạn – Tạo lập một tấm gương tốt cho trẻ em noi theo, đặc biệt là tình cảm. Khuyến khích các cuộc đàm phán về chủ đề nhạy cảm: tuổi dậy thì, tình cảm với người khác giới, lựa chọn bạn bè, việc mắc những sai lầm, và đối phó với hậu quả của hành động. Chúng học từ việc quan sát bạn, để hiểu những gì bạn tin về các chủ đề này trước khi thảo luận với chúng.

Dịch vụ cộng đồng – Con bạn còn quá nhỏ để tìm kiếm một công việc bên ngoài, nhưng chúng có thể tìm hiểu về tình nguyện và tham gia vào khu phố và cộng đồng xung quanh chúng. Các sự đoán nhận có giá trị hơn rất nhiều so với tiền mặt vào thời điểm này.

Translator: Vũ Lan Phương

Lượt đọc: 2,267