Hướng dẫn cách chọn lựa một nơi gửi trẻ tốt cho con bạn – Phần 2

Tìm kiếm

 • Một  sáng tạo.

Hỏi chính mình

Trung tâm hay nhà trẻ gia đình đó:

 • Thuận tiện với tôi không?
 • Học phí có phù hợp với khả năng của tôi không?
 • Nếu là một đứa trẻ, tôi sẽ cảm thấy vui vẻ cả ngày chứ?
 • Nơi trông giữ trẻ đồng ý với cách tôi nuôi dạy con của tôi?

Tôi cảm thấy

 • Những người chăm sóc ở đây tốt?
 • Rằng đây chính là trung tâm hoặc nhà giữ trẻ gia đình mà tôi cần.?

Hỏi người cung cấp dịch vụ giữ trẻ

Nên lựa chọn những trung tâm hoặc nhà giữ trẻ gia đình đã được cấp phép hoạt động của nhà nước. Phải có giấy chứng nhận rõ ràng, công khai. Một những người chăm sóc thường xuyên.

 • Lưu lại những thông tin liên hệ nóng.
 • Biết bạn sẽ làm những gì để chăm sóc con trẻ nếu con của bạn bị bệnh.
 • Hợp tác cùng với người chăm sóc để đáp ứng nhu cầu của con trẻ.
 • Chú trọng quan hệ với Giám đốc trung tâm hoặc nhà cung cấp dịch vụ tại nhà ngay khi bắt đầu gửi trẻ.
 • Translator: Vũ Lan Phương

  Lượt đọc: 2,966