Làm thế nào để cải thiện kĩ năng tư duy ở trẻ em? Mẹo và gợi ý (Phần 1)

Việc nâng cao kĩ năng tư duy ở trẻ em có thể thực sự vui vẻ và ly kỳ. Cách dễ dàng không gì hiệu quả hơn chính là việc đưa ra đúng loại câu hỏi. Những câu hỏi mà bạn hỏi cần phải đơn giản và là những câu hỏi thường gặp. Khi bạn đặt câu hỏi sẽ tạo ra những kích thích hệ thần kinh lên quá trình suy nghĩ của trẻ, điều này rất tốt cho cả bạn và con bạn. Một trong những điều quan trọng nhất cần nhớ khi đặt câu hỏi thăm dò cho trẻ là tạo ra thật nhiều loại câu hỏi với những mức độ hoặc nền tảng tư duy khác nhau.

Nâng cao kỹ năng tư duy tốt nhất là thực hiện một cách có hệ thống và hiệu chuẩn. Con bạn sẽ không sẵn sàng suy nghĩ về nhiều khía cạnh của cuộc sống. Mục tiêu chính của bạn nên tập trung vào động cơ thúc đẩy mức độ nội tại ý thức của trẻ. Các chuyên gia tâm lý học phân loại kĩ năng tư duy của con người thành 6 loại. Với tất cả cá nhân, những kĩ năng tư duy này là thông thường và bạn sẽ cần phải thay đổi hoặc sắp xếp lại những câu hỏi sao cho con bạn dễ dàng hiểu và thấu hiểu ý nghĩa của chúng.

Dưới đây là một số bước mà bạn có thể làm theo để phát triển các kỹ năng tư duy cho con bạn. Rất dễ dàng để phát triển và nâng cao kĩ năng tư duy bằng cách sử dụng sáu cách sau đây:

Phát triển những kĩ năng nhận biết

Kỹ năng nhận biết bao gồm ghi nhớ, nhắc lại hoặc lấy thông tin chính xác, những thông tin đúng đắn và thích hợp đã học hoặc các chi tiết để mang lại hoặc rút ra câu trả lời dựa trên thực tiễn và các dữ liệu có thể là đúng hay sai.

Để phát triển kĩ năng này:

Bạn sẽ cần phải sử dụng những từ đúng, cụm từ và câu như: “khi nào”, “làm thế nào”, “cái gì”, “bao nhiêu”, “ở đâu”,”cho tôi biết”, “phát hiện”, “xác định”, ” danh sách “… từ ngữ này rất đơn giản để hiểu với nhận thức thấu đáo và chúng có thể giúp trẻ trả lời với một mức độ chắc chắn hợp lý.

Mẫu câu hỏi

• Có bao nhiêu quả cam trong 1 tá?

• Màu này là màu gì?

• Nói cho tôi biết thêm về bức ảnh này

• Khi nào sinh nhật bạn?

Phát triển những kĩ năng tổng quát

Trong thực tế, hiểu có nghĩa là nắm bắt, thấu hiểu hoặc hiểu biết ý nghĩa thực sự của các dữ liệu đáng chú ý và nhiều thứ.

Để phát triển kĩ năng này:

Sử dụng các từ và cụm từ: “giải thích”, “mô tả”, “đoán”, “dự đoán”, “phát hiện”, “xác định” … Những lời đơn giản sẽ giúp con của bạn để dịch, giải thích, và đoán tất cả những những thứ vật chất trong tự nhiên.

Mẫu câu hỏi:

• Nói cho mẹ (bố) biết làm thế nào con chó này ngốn thức ăn.

• Giải thích cách hạt giống này sẽ nảy mầm thành cây

• Con có thể đoán con số này là gì?

Phát triển kĩ năng ứng dụng

Kỹ năng này liên quan đến việc ứng dụng, thích ứng và thấu hiểu những thông tin trước đây đã học hoặc các chi tiết mới, lạ và tình huống không quen thuộc.

Để phát triển kĩ năng này:

Sử dụng các từ khuyến khích con bạn áp dụng chúng với các tình huống mới. Những từ này có thể là: “chứng minh”, “chỉ ra”, “nói”,”giải quyết”, “kiểm tra”, “áp dụng”.v.v..

Mẫu câu hỏi:

Điểm chung giữa quả bóng và quả địa cầu?

Nói cho bố (mẹ) điểm khác biệt giữa 1 nhà máy và cây

Chỉ cho bố (mẹ)cách con chó sủa