Làm thế nào để cải thiện kĩ năng tư duy ở trẻ em? Mẹo và gợi ý (Phần 2)

Phát triển kĩ năng phân tích

Kỹ năng này liên quan đến việc chia nhỏ thông tin thành nhiều bộ phận hoặc các phân đoạn và sau đó xem xét chi tiết.

Để phát triển kĩ năng này:

Bạn có thể sử dụng rất đơn giản và dễ dàng để hiểu những từ như: “Sự khác biệt chính là gì”, “phân tích”, “thảo luận”, “giải thích”, “so sánh”, “sắp xếp” v.v…Khi bạn hỏi con bạn những câu hỏi đơn giản bao gồm các từ khóa này, trẻ sẽ bắt đầu suy nghĩ về những câu hỏi bằng cách chia nhỏ câu hỏi thành nhiều phần.

Mẫu câu hỏi:

  • Hãy nói cho bố (mẹ) biết sự khác nhau giữa một thực vật và một đứa trẻ
  • Có thể nói cho bố (mẹ) biết thêm về quả trứng này.
  • So sánh giữa búp bê Barbie này và chuột Mickey kia. Nói cho bố (mẹ) biết khác biệt là gì?

Phát triển kĩ năng tổng hợp

Có đôi chút khó khăn để học và hiểu như: “sắp xếp”, “sắp xếp lại”, “kết hợp”, “thiết kế”, “sáng tác”, “tạo ra”, “làm cho” vv Khi bạn đặt câu hỏi có chứa các từ đơn giản,trẻ em sẽ bắt đầu suy nghĩ để kết hợp tất cả các đầu mối để tạo thành một mô hình rõ ràng.

Mẫu câu hỏi:

  • Điều gì sẽ xảy ra khi bạn ném trò ghép hình đó lên sàn nhà?
  • Làm cách nào bạn hoàn thành được mô hình bằng cách ghép các mảnh của trò ghép hình.
  • Điều gì có thể xảy ra nếu thực vật này bắt đầu ra quả?
  • Làm thế nào để con sắp xếp căn phòng này?

Phát triển kĩ năng đánh giá

Kỹ năng này liên quan đến việc đánh giá, suy luận, quyết định và kết luận dựa trên một tập hợp các điều kiện hoặc tiêu chuẩn,không có câu trả lời thực sự hay sai.

Để phát triển kĩ năng này:

Bạn có thể cần dùng các từ khóa như: “đánh giá”, “biện pháp”,”định lượng”, “giải thích”, “so sánh”.v.v…

Mẫu câu hỏi:

  • Có gì chung giữa quả địa cầu và quả trứng?
  • Điều gì sẽ xảy ả nếu bạn có 1 đôi cánh?
  • Con có thể cho bố (mẹ) biết chính xác số lượng trái cây trong giỏ đó?

Translator: Vũ Lan Phương

Lượt đọc: 2,156