Vui gói bánh Chưng, tưng bừng đón Tết 2012 – phần 2

Lượt đọc: 1,191


Vui gói bánh Chưng, tưng bừng đón Tết 2012 – Phần 1
Trang trại giáo dục 2012
FasTracKids thăm làng gốm Bát Tràng – 2012
Dã ngoại Sóc Sơn – 2012
Thăm bảo tàng Dân tộc học – 2011
Thăm bảo tàng Mỹ Thuật – 2011
Dã ngoại Côn Sơn – 2011
Dã ngoại Sóc Sơn – 2011
FasTracKids thăm làng gốm Bát Tràng – 2011