Cảm ơn FasTracKids và cô Giang rất nhiều

Hôm rồi mẹ trao đổi với cô giáo chủ nhiệm của cháu (cô từng dạy cháu năm lớp 1, năm nay lên lớp 4 cô lại dạy). Cô khen không biết có phải Anh Đức tham gia chương trình FasTracKids chỗ mẹ hay không mà năm nay cô thấy cháu rất tự tin, tư duy tương đối tốt, làm việc nhóm với các bạn thì khá ổn bên cạnh đó con còn rất nhiều sáng kiến sáng tạo. Nghe mà mát lòng mát ruột. Thay mặt gia đình cảm ơn FasTracKids và cô Giang rất nhiều. Hy vọng bé thứ 2 ra đời bình yên để được học FasTracKids giống anh.

Hôm rồi mẹ trao đổi với cô giáo chủ nhiệm của cháu (cô từng dạy cháu năm lớp 1, năm nay lên lớp 4 cô lại dạy). Cô khen không biết có phải Anh Đức tham gia chương trình FasTracKids chỗ mẹ hay không mà năm nay cô thấy cháu rất tự tin, tư duy tương đối tốt, làm việc nhóm với các bạn thì khá ổn bên cạnh đó con còn rất nhiều sáng kiến sáng tạo. Nghe mà mát lòng mát ruột.
 
Thay mặt gia đình cảm ơn FasTracKids và cô Giang rất nhiều.
 
Hy vọng bé thứ 2 ra đời bình yên để được học FasTracKids giống anh.

 

  <

Lượt đọc: 1,284