Khánh Vân ngày càng tự tin hơn nhờ FasTracKids

Cảm ơn cô giáo về những kiến thức mà Khánh Vân tiếp thu được tại lớp học. Gia đình rất vui vì con ngày càng mạnh dạn lên, thích các hoạt động ở lớp và đặc biệt là khả năng diễn thuyết trước đám đông đã tốt hơn rất nhiều. Hy vọng kết thúc mỗi môn là con sẽ có thêm nhiều sự tiến bộ.

 

Lượt đọc: 434