Quang Sử có nhiều tiến bộ khi tham gia lớp học FasTracKids

Gửi cô Phương,

Đầu tiên, bố mẹ cháu cảm ơn cô về thiệp chúc mừng năm mới. Gia đình cháu cũng chúc cô một năm vui vẻ và thành công trên mọi lĩnh vực.

Bố mẹ cháu đã nhận được nhận xét tình hình học tập của Sử, mẹ cháu rất vui vì sự tiến bộ của cháu trong thời gian qua và rất cảm ơn các sự quan tâm của các cô dành cho cháu. Trong quá trình học tập, bên cạnh những điểm tốt cháu còn những mặt chưa tốt. Hy vọng trong khoảng thời gian học tập trên lớp cô giáo sẽ giúp đỡ nhiều hơn nữa để cháu tiến bộ thêm.

Lượt đọc: 404