Thục Anh đã tự tin hơn

Chị thấy Thục Anh tuy còn nhát nhưng đã tiến bộ và tích cực hơn rất nhiều kể từ khi tham gia lớp học FasTracKids. Chị hy vọng sẽ thấy con tự tin nhiều hơn nữa.

Lượt đọc: 777