Con bạn đang gặp nhiều vấn đề ở trường?

Sự liên lạc giữa cha mẹ và thầy cô chính là chìa khóa của việc giúp đỡ trẻ tại trường học. Nếu một người thầy thiếu tinh ý hoặc không kịp thời thông báo cho cha mẹ học sinh về các vấn đề chúng gặp phải thì những khoảng thời gian quý báu để phát hiện vấn đề và giúp đỡ trẻ có thể bị mất đi.

Các giáo viên thường rất bận, vì thế nếu bạn cảm thấy rằng việc thông tin liên lạc về con mình chưa được đầy đủ và thường xuyên thì bạn có quyền bày tỏ với các thầy cô sự quan ngại của mình. Có thể bạn sẽ nhận ra vấn đề về kĩ năng đọc và làm toán của con mình. Hãy sắp xếp một cuộc gặp và nói chuyện với giáo viên ngay lập tức. Nếu bạn chờ đợi cho đến khi nhận được phiếu báo kết quả học tập của con và chẳng làm gì thì mọi chuyện sẽ trở nên quá muộn. Việc thiết lập và duy trì liên lạc một cách hiệu quả với giáo viên trên lớp là vô cùng quan trọng.

Hãy yêu cầu một cuộc gặp để đối thoại với giáo viên của con bạn về những vấn đề rõ ràng. Hãy bày tỏ mối quan ngại của bạn về con mình. Hãy nói với giáo viên bạn muốn cùng họ giải quyết vấn đề. Giải thích rằng bạn sẽ làm tất cả những gì có thể tại nhà để giúp con tiến bộ. Cả hai bên cùng với nhau có thể khám phá ra những điểm mạnh và yếu của con bạn. Bạn cũng có thể đề xuất một kế hoạch để giúp con ham học hơn và theo kịp các bài học ở trường.

Nếu bạn và thầy cô giáo của con đều đồng ý rằng con bạn đang gặp phải những vấn đề còn lớn hơn cả việc thiếu động lực hay Hầu hết các trường trực thuộc quốc gia và quận đều có hệ thống đánh giá học sinh tại trường được gọi là “Nhóm phụ trách việc học của học sinh”. Nhóm này sẽ nghiên cứu học bạ của trẻ và quan sát những biểu hiện của trẻ tại lớp. Họ sẽ thiết kế một một bài test chẩn đoán và một cuộc phỏng vấn với những nhà tâm lí học học đường. Những bài test này chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của cha mẹ học sinh. Rất nhiều lần nhóm đã thành công trong việc xác định các vấn đề trẻ gặp phải.

Bài kiểm tra và đánh giá được thực hiện trong những năm đầu tiểu học thật sự có thể giúp cho con bạn tránh được cảm giác chán nản thất vọng về việc học trong những tháng năm sau này. Vì vậy chúng ta hãy đồng hành cùng với trẻ ngay từ những giờ học đầu tiên của trẻ ở trường.

Lượt đọc: 3,121