Những giai đoạn then chốt trong quá trình phát triển của trẻ

Sự phát triển của trẻ được tạo nên từ những thay đổi dần dần, bắt đầu từ sự thụ thai và sau đó tiếp tục trong suốt vòng đời. Để phân loại và hiểu một cách dễ dàng hơn, thực tế hơn hay thậm chí là phức tạp hơn. Trẻ sẽ dành nhiều thời gian ở bên ngoài hơn là ở nhà. Ngày nay những nhà nghiên cứu về sự phát triển tin rằng vẫn có những thay đổi sau giai đoạn vị thành niên. Họ cho rằng quá trình đó diễn ra trong suốt cuộc đời.

Nhiều người tin rằng sự phát triển của trẻ chịu ảnh hưởng phần lớn bởi những yếu tố kế thừa như di truyền, bản chất. Trong khi đó, cũng có nhiều người cho rằng những gì trẻ trải nghiệm như môi trường xung quanh hay chế độ dinh dưỡng mới là quan trọng. Bên cạnh đó, cũng có những cuộc tranh cãi rằng liệu sự phát triển là liên tục hay ngắt quãng theo các thời kì. Hơn thế nữa, nhiều người cho rằng: so với những trải nghiệm về sau thì những trải nghiệm đầu đời gây ra tác động lớn hơn tới sự phát triển. Sự tác động qua lại giữa các quá trình sinh học (thay đổi về mặt thể chất), quá trình nhận thức (thay đổi về mặt suy nghĩ, trí tuệ và ngôn ngữ) và quá trình xã hội hóa (thay đổi trong những mối quan hệ với những người xung quanh, về mặt tình cảm và con người) tạo ra những giai đoạn phát triển.

 

Lượt đọc: 10,749