Mô hình và trình tự bổ trợ cho kĩ năng Toán học như nào?

Trẻ em bắt đầu học các kĩ năng Toán từ khi mới chập chững biết đi. Hầu hết trong giai đoạn này trẻ không biết diễn đạt chính xác về những khái niệm toán học cơ bản mặc dù chúng có những hiểu biết về mô hình và trình tự ở một mức độ nhất định.

Ví dụ như trẻ em không diễn đạt được bằng lời lẽ mạch lạc về những thói quen hàng ngày nhưng chúng biết và mường tượng được công việc nào cần làm trước, công việc nào cần làm sau. Chúng cũng có thể nhận ra được sự khác biệt giữa các khối màu đỏ và màu xanh. Mô hình và trình tự làm việc này có vai trò rất quan trọng trong việc hiểu các khái niệm toán học cơ bản như cộng, trừ và nhân; cùng với nó, các khối xây dựng góp phần giúp giải quyết các vấn đề toán học và các chức năng phức tạp hơn.

Tổng quan về mô hình

Mô hình xuất hiện ở khắp mọi nơi trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Trong toán học, mô hình đề cập đến sự tương đồng và khác biệt giữa các con số. Bạn bắt đầu học về các con số ở lớp mẫu giáo thông qua việc đếm. Lúc đầu, bạn bắt đầu đếm từ bội số của 1, nhưng khi lớn hơn 1 chút, bạn có thể đếm bằng đôi hoặc ba. Bước tiếp theo trong việc học tập về mô hình số là qua việc cộng và nhân. Một khi đã đi học tiểu học, bạn sẽ sử dụng những kiến thức toán học về các con số để giải quyết những vấn đề phức tạp hơn trong tính toán.

Tầm quan trọng của mô hình

Mô hình là một phần quan trọng của toán học bởi chúng giúp chúng ta nhận ra điểm tương đồng giữa các con số và thông qua đó có thể dự đoán về chúng. Ví dụ, khi học bội số của 10, học sinh sẽ xây dựng một mô hình trong đó có tất cả các bội số của 10 (các số có tận cùng là 0). Học tập các mô hình số như vậy giúp học sinh tìm hiểu rõ hơn về xây dựng hàm số, bởi vì các hàm mô tả mối quan hệ giữa các số lượng khác nhau. Bên cạnh đó, tìm hiểu mô hình cũng rất quan trọng trong giải quyết các vấn đề, học sinh có thể tìm kiếm và xây dựng các mô hình để từ đó khái quát và giải quyết những vấn đề gặp phải.

Tổng quan về trình tự

Trong toán học, một chuỗi dùng để chỉ thứ tự của một số lượng cụ thể. Trước tiên, bạn tìm hiểu về thứ tự khi bắt đầu học đếm. Ví dụ bạn biết rằng một đếm trước hai, và sau hai là ba. Khi đã học đếm được, học sinh có thể dự đoán con số tiếp theo trong một chuỗi bằng cách đếm về phía trước hoặc phía sau. Thứ tự các con số không phải chỉ được mô tả thông qua bội của một mà còn có thể đếm theo hai, ba hoặc nhiều hơn nữa.

Tầm quan trọng của trình tự

Trình tự được sử dụng để dạy học sinh làm thế nào để xác định được số lớn hơn trong các số. Một khi học sinh có thể xác định được những khác biệt trong số lượng, chúng có thể trừ đi một lượng nhỏ của các số lớn hơn, hoặc cộng hai số lại với nhau. Các chuỗi số cũng rất hữu ích trong việc học những điều cơ bản nhất của nhân và chia, và hiểu biết về thứ tự các con số là điều cần thiết để giải quyết ngay cả những vấn đề toán học phức tạp nhất.

Theo ehow

Lượt đọc: 2,565