Lợi ích của chương trình FasTracKids

Thực tế nhiều năm qua đã cho thấy  rất nhiều lợi ích của chương trình FasTracKids

LÀM GIÀU KIẾN THỨC

 • Bài học từ đĩa CD, máy tính, máy chiếu và Bảng thông minh tạo nhiều hứng thú cho trẻ trong học tập
 • FasTracKids có nhiều môn học khác nhau với nội dung phong phú và kích thích tính ham khám phá của trẻ
 • Môi trường học tập thân thiện, hiện đại với những thiết bị tiên tiến nhất là ưu điểm nổi trội của FasTracKids
 • Kiến thức về cuộc sống, không trùng với kiến thức trong nhà trường, bổ trợ rất tốt cho các con khi đi học chính khóa.
 • Lớp học lấy trẻ làm trung tâm với sự hướng dẫn và khuyến khích theo phương pháp giáo dục tiên tiến.

ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO KIẾN THỨC

 • Học cách ứng dụng kiến thức
 • Hiểu được ý nghĩa của kiến thức học được
 • Phân loại và hệ thống kiến thức
 • Sử dụng kiến thức như một công cụ để suy nghĩ và xem xét các tình huống
 • Sử dụng kiến thức để lên kế hoạch, tổ chức, dẫn dắt và điều phối.

PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG SÁNG TẠO

 • Sử dụng tư duy tích cực, phản biện
 • Phát triển và tăng cường khả năng sáng tạo
 • Khuyến khích mong muốn và nhu cầu sáng tạo của học sinh
 • Học cách sáng tạo và thiết kế
 • Phát triển tư duy doanh nghiệp
 • Dạy học sinh kỹ thuật ra quyết định một cách sáng tạo, có suy nghĩ
 • Phát triển hoạt động của cả 2 bán cầu não
 • Làm việc nhóm và thuyết trình
 • Làm thí nghiệm và các sản phẩm sáng tạo
 • Học cách giải quyết vấn về

PHÁT TRIỂN BẢN THÂN VÀ KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

 • Phát triển kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm là điểm rất khác biệt của FasTracKids
 • Thực hành việc cùng thảo luận , đưa ra quyết định giúp các con củng cố được khả năng lãnh đạo, khả năng này không được chú ý ở các chương trình khác
 • Tăng cường tính tự tôn và các kỹ năng xây dựng các mối quan hệ bạn bè,

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP

 • Phát triển kỹ năng giao tiếp thông qua thảo luận và báo cáo trong lớp.
 • Đóng vai, thuyết trình có quay video
 • Thực hành các hình thức giao tiếp và đàm phán khác nhau.

Hãy ĐĂNG KÝ chương trình FasTracKids đ con bn có mt khi đu hoàn ho. Chúng tôi t chc bui hc Khám phá min phí hàng tun dành cho các con. Quý v ph huynh liên h : 024 39411316 hoHotline: 098 2929815          

 

Xem tiếp Tổng Quan Về Chương Trình FasTracKids

Lượt đọc: 4.130