Tùng Khánh hiểu nhanh và ghi nhớ tốt

Tại lớp học FSC – Bạn nhỏ Thông minh Tài chính, Tùng Khánh luôn tạo cho mình một thái độ học tập vui vẻ, hào hứng với các hoạt động. Con hiểu nhanh và ghi nhớ tốt về các khái niệm ngân hàng, phân biệt được các dịch vụ Gửi tiền và Rút tiền do ngân hàng cung cấp, nêu được sự khác nhau giữa chi tiêu và tiết kiệm…

Con có khả năng kết nối các thành viên trong nhóm làm việc với mình trong các hoạt động thảo luận về lợi ích và chi phí của các phương án lựa chọn. Hy vọng Tùng Khánh ngày càng học tốt hơn và có nhiều tiến bộ hơn nữa.

 

Lượt đọc: 476