Như Quỳnh vẫn giữ được phong độ học tập tốt

Như Quỳnh hiện đang học đến môn Khoa học Trái đất. Môn học này với nhiều kiến thức khoa học, nhiều khái niệm đòi hỏi phải nhớ thông tin chính xác đồng thời sử dụng nhiều từ  mới. Tuy nhiên, Như Quỳnh vẫn giữ được phong độ học tập tốt.

Con luôn thể hiện tác phong và thái độ học tập nghiêm túc, con cũng là một bạn nhỏ có trí nhớ khá tốt và hiểu bài nhanh. Với những kiến thức khó hiểu hơn và phải dùng nhiều từ mới như kiến thức về hóa thạch, đá lửa, đá trầm tích, cô giáo rất khen con vì đã có ý thức chủ động tự nhẩm lại ngay khi cô đưa thông tin hoặc hỏi lại cô khi chưa chắc chắn hay chưa hiểu.

 

Lượt đọc: 507