Gia Bách rất thích đi học FasTracK Tots

Gia Bách đã tham gia lớp học FasTrack Tots được một thời gian và mẹ cháu xin gửi lời cảm ơn đến cô giáo rất nhiều. Khi tham gia lớp học, con rất thích và thường xuyên nhắc đến cô giáo cũng như các bạn trong lớp.

Lượt đọc: 555