Minh Tuấn có những cái nhìn khá lạc quan về tài chính

Trải qua toàn bộ khóa học, Minh Tuấn đã thể hiện được sự tự tin cũng như nâng cao kĩ năng làm việc nhóm của mình hơn thông qua việc con chủ động chia sẻ đóng góp ý kiến, tích cực tham gia thực hiện công việc cùng nhóm thay vì chỉ lắng nghe như trước.  Sau khóa học, con có cái nhìn tổng quan và khá tích cực về các khái niệm tài chính thể hiện ở việc con hăng hái giơ tay phát biểu, phân tích những lợi ích và chi phí của các vấn đề tốt hơn

Lượt đọc: 354