Nội dung Toán mẫu giáo – Phần 2

4. Học đo lường trong Toán mẫu giáo

Ở mẫu giáo, trẻ được giới thiệu về độ dài và phép đo độ dài bằng cách đo lường và so sánh trực tiếp. Khi trẻ so sánh các đồ vật để xác định đâu là thứ dài nhất, trẻ thảo luận và nhận thức được ý nghĩa quan trọng của sự chính xác trong đo lường và việc chọn dụng cụ nào để tiến hành đo. Khi đã hiểu và đo lường thành thạo, trẻ sẽ tự tin hơn khi sử dụng ngôn ngữ để miêu tả chiều dài, ngắn, rộng, cao (và so sánh các hình thức dài hơn, rộng hơn, v.v…), đó chính là yêu cầu mà Toán mẫu giáo cần đạt được.

Học đo lường còn giúp trẻ biết ước lượng chiều dài, rộng, hẹp, v.v… của đồ vật khi không có dụng cụ để đo chính xác. Ví dụ, khi nhìn một chiếc bàn, trẻ sẽ ước lượng được cái bàn này dài khoảng bao nhiêu, bằng khoảng mấy lần chiếc thước kẻ 60 cm. Hay khi trẻ đến lớp, trẻ sẽ áng chừng được lớp học của mình dài bao nhiêu mét, rộng bao nhiêu, có thể đặt vừa mấy cái bàn.

5. Mô hình, chức năng và sự thay đổi trong Toán mẫu giáo

Trẻ mẫu giáo cần học cách xây dựng, mô tả, xác định những gì sẽ xảy ra tiếp theo trong các mô hình có sự lặp đi lặp lại. Để học cách xác định những quy luật lặp đi lặp lại trong các mẫu, trẻ cần có khả năng xác định thuộc tính của các đối tượng trong mô hình. Do đó, chúng ta cần dạy cho trẻ cách phân loại đồ vật theo thuộc tính. Khi trẻ xây dựng và mô tả nhiều mẫu khác nhau, trẻ sẽ trở nên quen thuộc với cấu trúc của mô hình, từ đó hình thành trong đầu những quy luật và dự đoán được thứ tiếp theo là gì. Trẻ cũng có thể mường tượng và nhớ lại các đặc tính, tính chất và quy luật để làm một mô hình khác tương tự như mô hình gốc.

6. Hình học trong Toán mẫu giáo

Việc dạy hình học trong lớp mẫu giáo được xây dựng dựa trên những mô hình thực tế, điều này giúp trẻ dễ dàng quan sát và phát triển cảm giác về không gian, trẻ sẽ hiểu biết sâu sắc hơn về khái niệm hai chiều và ba chiều với những thứ hiện hữu xung quanh cuộc sống. Những hình học đơn giản này sẽ là nền tảng vững chắc cho những môn học khi trẻ lên lớp lớn hơn.  Khi trẻ học cách xác định các hình dạng khác nhau, ngôn ngữ của trẻ nhờ đó cũng phát triển và vốn từ vựng được tăng lên đáng kể.

Theo Investigations

Bạn thấy đấy có rất nhiều cách để dạy Toán cho trẻ mẫu giáo. Trung tâm Bé Thông mịnh chuyên về các chương trình giáo dục cho trẻ nhỏ đã xây dựng và giảng dạy thành công việc trong việc dạy con vui học Toán trong chương trình 5pt; color: navy;”>ệ : 04 39411316,  

Hotline 1: 093 6848629;  Hotline 2: 0169 6303868;  Hotline 3: 0982929815  

Lượt đọc: 3,924