Trí Thông Minh Đa Dạng – Phần 1

Nghiên cứu của Howard Gardner về Trí Thông minh Đa dạng đã có những ảnh hưởng sâu sắc đến suy nghĩ và những hoạt động trong giáo dục, đặc biệt tại Hoa Kỳ.

Tôi muốn những đứa trẻ hiểu về thế giới, nhưng không chỉ vì thế giới rất tuyệt và vì con người luôn rất tò mò. Tôi muốn chúng hiểu để có thể làm thế giới tốt đẹp hơn. Kiến thức không giống với giáo lý, nhưng chúng ta cần hiểu để tránh được những lỗi đã xảy ra và tiến lên theo hướng tích cực hơn. Một phần quan trọng trong đó là HIỂU CHÚNG TA LÀ AI VÀ CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ. Trên hết, chúng ta phải phân tích những hiểu biết của chúng ta về chính bản thân mình.”

Howard Gardner – 1999

Trí óc ông thực sự được mở rộng khi tới học tại Harvard và có cơ hội làm học trò của nhà phân tâm học Eric Erikson, nhà xã hội học David Riesman và nhà tâm lý và nhận thức học Jerome Bruner. Ông đã học khóa học về nghiên cứu bản năng của con người, đặc biệt con người suy nghĩ như thế nào.

Howard Gardner định nghĩa thông minh là “khả năng giải quyết các vấn đề hoặc đưa ra những sản phẩm mới có giá trị trong một hay nhiều nền văn hóa khác nhau” (Gardner&Hatch, 1989).

Ban đầu Howard Gardner đưa ra 7 Trí thông minh.

Trong đó 2 Trí thông minh đầu tiên có giá trị điển hình trong trường học, 3 Trí thông minh tiếp theo thường được gắn với nghệ thuật và 2 Trí thông minh cuối cùng được Howard Gardner gọi là “Trí thông minh cá nhân”. Đó là:

Thông minh về ngôn ngữ

Thông minh Toán học

Thông minh về âm nhạc

Thông minh thể chất

Thông minh về hội họa không gian

Thông minh nội tâm

Thông minh về giao tiếp xã hội

Sau này Howard Gardner tiếp tục nghiên cứu và phát triển thêm Thông minh về tự nhiên, và thêm 2 Trí thông minh nữa, tuy nhiên hiện tại 8 Trí thông minh được ứng dụng nhiều nhất trong giáo dục.

Chi tiết về các loại trí thông minh còn lại xem tiếp phần 2 tại https://bethongminh.vn/mida/tri-thong-minh-da-dang-phan-2.html

Muốn biết Howard Gardner là ai , click vào đây https://bethongminh.vn/mida/howard-gardner-cha-de-cua-thuyet-tri-thong-minh-da-dang.html

Trung tâm Bé Thông Minh đã đưa vào giảng dạy Khóa học Phát triển Trí Thông minh Đa dạng dành cho học sinh từ 8-11 tuổi. Khóa học giúp trẻ nhỏ khám phá được năng lực của bản thân và được đưa vào môi trường rèn luyện toàn diện tất cả các trí thông minh. Ở độ 8-11 tuổi trẻ cần được khẳng định bản thân, tự tin ở năng lực của bản thân để có thể bước vào Trung học Cơ sở thành công.

Hãy ĐĂNG KÝ  cho con học Khóa học Phát triển Trí Thông minh Đa dạng để chính bạn có thể hiểu được năng lực của con, khuyến khích con phát triển tốt nhất năng lực của mình. Liên hệ : 04 39411316, hoặc: Hotline 1: 093 6848629;  Hotline 2: 0169 6303868;  Hotline 3: 0982929815  

Lượt đọc: 3.888