Lev Vygotsky và cách học tập của trẻ

Lev Vygotsky cho biết chúng ta học tốt nhất như thế nào.

Mối quan hệ giữa suy nghĩ và lời nói không phải là một sự việc mà là một quá trình, là quá trình chuyển động tới lui từ suy nghĩ tới ngôn ngữ và từ ngôn ngữ tới suy nghĩ. Trong quá trình này mối quan hệ của suy nghĩ và lời nói trải qua những thay đổi để cả 2 cùng phát triển về chức năng. Suy nghĩ không chỉ đơn giản được diễn đạt bằng lời nói mà còn tồn tại trong lời nói. Mọi ý nghĩ  có xu hướng kết nối nhiều vấn đề với nhau để tạo ra mối quan hệ giữa các sự việc. Mọi suy nghĩ đến, phát triển, hoàn thành chức năng và giải quyết vấn đề.

Liên quan tới trải nghiệm ngôn ngữ, Lev Vygotsky chỉ ra rằng:

Bản chất của phát triển là sự thay đổi, từ sinh học tới lịch sử-xã hội. Lời nói không phải là cái sẵn có được định hình bởi hành vi mà được quyết định bởi quá trình văn hóa lịch sử và có tính cụ thể. Các vấn đề về suy nghĩ và ngôn ngữ vì vậy vượt ra khỏi các khuôn khổ khoa học tự nhiên và trở thành vấn đề trọng tâm của tâm lý xã hội. chính vì vậy tương tác xã hội có vai trò sống còn đối với việc học tập và không chỉ ảnh hưởng tới việc chúng ta học như thế nào mà còn ảnh hưởng tới việc chúng ta học cái gì.

Vygotsky đưa ra một lý thuyết phức hợp liên quan tới quá trình suy nghĩ và ngôn ngữ. Lời nói bao gồm âm thanh-từ ngữ, không có từ thì không có lời nói, quan trọng hơn thiếu đi ý nghĩa thì lời nói chẳng còn liên quan gì. Nếu trẻ nhỏ thiếu đi một số mức độ tương tác, trẻ có xu hướng lạc đề khi nói chuyện với người khác, và sẽ trình bày vấn đề của mình theo cách ích kỷ chỉ biết tới bản thân mà không tính tới những người khác. Vygotsky cho rằng lời nói được sinh ra và được hiểu trong bối cảnh tương tác với môi trường

Theo Lev Vygotsky chúng ta học cái gì?

Ông cho rằng chúng ta cái gì chính là việc chúng ta học như thế nào về những điều xung quanh, lịch sử, và sự việc. Ông khám phá ra suy nghĩ và lời nói “trên hết, rất tinh tế,  thay đổi trong mối quan hệ , phát sinh trong quá trình phát triển của ngôn từ”. Vì vậy suy nghĩ và lời nói không tĩnh, chúng thay đổi liên tục trong các mối tương tác, và khi trải qua các ứng xử mang tính xã hội, văn hóa, lịch sử.

Học thuyết của Vygotsky được áp dụng ra sao trong lớp học:

Ông tin rằng môi trường học tập mang tính xã hội có ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với việc học tập của trẻ nhỏ. Tính xã hội hóa trong học tập gồm: (1) lịch sử, văn hóa và ngôn ngữ tiếp cận với chúng ta từ những người đi trước, và chúng ta đang sử dụng ngôn ngữ để phản ánh suy nghĩ và ý nghĩa lời nói của chúng ta. (2) Tính xã hội hóa cũng có nghĩa là chúng ta phải giao tiếp với mọi người để có thể đi vào cuộc sống tri thức của những người quanh ta. Ngôn ngữ là cầu nối giữa chúng ta với mọi người xung quanh.

Trong lớp học của Vygotsky, học sinh xây dựng kiến thức thông qua tương tác với bạn bè và giáo viên.  Học sinh có thể tự xây dựng các vùng phát triển gần  qua những trò chơi hoặc những cuộc thảo luận trong lớp.

Lev Vygotsky

Vai trò của giáo viên trong lớp học của Lev Vygotsky

Giáo viên có vài trò tạo ra những mức độ khác nhau, giúp đỡ, tạo ra sự cạnh tranh trong lớp, học sinh được hướng dẫn theo 2 cách: (1) giáo viên tạo ra môi trường xã hội để học sinh có thể phát triển bản thân, tính độc lập và học hỏi từ bạn bè, nhận sự hướng dẫn của những bạn giỏi hơn hoặc giáo viên, (2) học sinh từng bước lên các mức độ cao hơn qua việc học hỏi, trợ giúp và luyện tập. Những trao đổi đảm bảo là học sinh hiểu được nhiệm vụ và tạo những cơ hội cho học sinh khác biểu đạt những trải nghiệm của mình. Giao tiếp là bản chất  của các trải nghiệm văn hóa xã hội khi học sinh học tập và giải quyết vấn đề. Thông quan ngôn ngữ và văn hóa, giáo viên và học sinh thảo luận, trình bày, đưa ra ý kiến, trải nghiệm các hoạt động.

Công nghệ đóng vai trò như thế nào trong việc ứng dụng học thuyết này trong lớp học

Việc sử dụng công nghệ trong lớp có thể tăng cường và nâng cao tính năng động của các công cụ văn hóa, Giáo viên có thể tạo ra các bài học yêu cầu học sinh cùng làm việc theo nhóm, tương tác để hoàn thành nhiệm vụ và triệt để sử dụng khả năng tư duy cao hơn. Học sinh có thể là những chuyên gia, bạn bè hoặc những người học nghề vào các thời điểm  khác nhau trong lớp học. Học sinh hứng thú hơn khi được sử dụng các công nghệ tiên tiến, môi trường học tập được đổi mới qua đó giao tiếp tốt hơn, tự xây dựng một môi trường hứng thú để hoàn thành nhiệm vụ, biết cách giải quyết vấn đề và hoàn thành hiệu quả nhất nhiệm vụ của mình.

FasTracKids ứng dụng  lý thuyết của Lev Vygotsky như thế nào?

Trẻ học chương trình FasTracKids được học cách làm thí nghiệm, sản phẩm, chúng được khuyến khích là những người suy nghĩ độc lập và làm việc trong một tập thể để có thể giải quyết những vấn đề phức tạp. Trong lớp học trẻ luôn được khuyến khích sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt suy nghĩ của mình khi thuyết trình, khi làm việc nhóm, khi thảo luận và báo cáo kết quả. Các câu hỏi và trải nghiệm trong lớp luôn kích thích trẻ sử dụng từ vựng, học hỏi những khái niệm mới và phát triển lên cấp độ cao hơn. Trẻ cần có môi trường để thử nghiệm, học hỏi, rút kinh nghiệm và rút ra kết luận, ứng dụng kiến thức vào tình huống mới và FasTracKids là môi trường an toàn nhất, có hướng dẫn tốt nhất giúp trẻ phát huy được năng lực của mình. Các FasTracKids khám phá được là kiến thức không tạo ra trí thông minh, khả năng tự giải quyết vấn đề hoặc cùng đồng đội giải quyết vấn đề phản ánh trí thông minh.

Con quý vị đang trong độ tuổi mẫu giáo và tiểu học? hãy cho con tham gia FasTracKids để xây dựng nền tảng tốt nhất cho tương lai, Đăng ký ngay buổi học khá miễn phí để con có môi trường trải nghiệm và học hỏi tốt nhất, chơi vui và có ích nhất.

Liên hệ  024 39411316 hoặc  Hotline: 098 2929815 hoặc kids@indochinapro.com

 

Lượt đọc: 5,533