Con thích đi học FasTracKids lắm

Con thích đi học FasTracKids lắm. Có bài thực hành gì trên lớp FasTracKids, hay được đổi quà tặng từ cửa hàng sao, cũng mang trưng bày trong 1 tủ kính riêng. Nhật Nam còn thắc mắc, .Mưa to, Nhật Nam cũng không ngại, còn giục mẹ cho đi học FTK, sáng học ở lớp cô Loan,

Lượt đọc: 1,247