Mạnh Hưng đã giao tiếp tự nhiên hơn kể từ khi tham gia học FasTracKids

Gia đình tôi nhận thấy sau khi tham gia học lớp FasTracKids một thời gian, Mạnh Hưng đã có nhiều tiến bộ. Đặc biệt là trong khả năng giao tiếp, con tự tin lên nhiều và thể hiện sự tự nhiên khi giao tiếp. Gia đình tôi rất cảm ơn chương trình và mong rằng,  trong thời gian tới các cô giáo sẽ hỗ trợ và giúp Mạnh Hưng tập trung hơn nữa để con có nhiều tiến bộ. Tôi rất mừng vì chương trình FasTracKids đã giúp con tôi giao tiếp tốt hơn, biết tư duy và ghi nhớ bài học lâu hơn.

Lượt đọc: 2,295