Hồng Anh đã hiểu được tầm quan trọng của uy tín

Hồng Anh hiểu rằng người quản lý ngân sách thông minh là người có thể cân đối các khoản thu và chi của mình. Nếu thu quá ít trong khi chi quá nhiều thì người tiêu dùng cần tìm cách để tăng thêm thu nhập của mình hoặc giảm bớt việc chi tiêu. Con cũng hiểu “uy tín” đóng vai trò quan trọng như thế nào trong một quyết định vay mượn. Hy vọng sau khóa học con sẽ áp dụng được thật tốt những gì mình đã học trên lớp.

Lượt đọc: 441