Cảm ơn cô giáo và chương trình

Đợt này con tự tin hơn, ai quen Hương Giang cũng bảo độ này con thay đổi và tiến bộ. Cảm ơn cô giáo và chương trình.

Lượt đọc: 1,465