9 bài học về tiền cần dạy cho con trước 10 tuổi (Phần 2)

Xem thêm: 9 bài học về tiền cần dạy cho con trước 10 tuổi (Phần 1)

Bài học 6: Luôn ghi chép

Biết rõ tiền đi đâu, được tiêu vào việc gì là 1 bước quan trọng trong kỹ năng quản lý tiền của trẻ. Hãy cho con bạn 1 cuốn sổ hoặc sử dụng máy vi tính để ghi chép lại các khoản tiền của con. Tạo 1 hồ sơ mà con bạn có thể lưu trữ các biên lai và bản kê.

Ghi chép tiền

Bài học 7: Lập 1 danh sách các ước muốn

Hãy ngồi với con bạn và cùng con lập 1 danh sách những thứ mà con muốn làm với khoản tiền của con. Sau đó hãy giúp con sắp xếp thứ hạng cho những mong muốn đó bằng cách thảo luận xem mỗi mong muốn của con

Tạo danh sách

Bài học 8: Làm thế nào để tiết kiệm khôn ngoan nhất

Giới thiệu cho trẻ về những phương thức tiết kiệm sẽ giúp chúng sinh lời, ví dụ như trái phiếu tiết kiệm và chứng chỉ tiền gửi. Tìm kiếm trên mạng cách tính lãi suất kép và chỉ cho trẻ hiểu 1 đồng có thể sinh lời qua thời gian như thế nào. Con bạn chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên!

vn/wp-content/uploads/2014/12/ss_101705233.jpg” alt=”Tiết kiệm khôn ngoan” width=”300″ height=”300″ />

Bài học 9: Chia sẻ

Và cuối cùng, hãy khuyến khích trẻ ủng hộ 1 phần số tiền của chúng để làm từ thiện. Điều này giúp trẻ hiểu rặng tiền có thể giúp đỡ cho mọi người, chứ không phải chỉ để mua bán. Luôn nhắc trẻ rằng không quan trọng con cho đi bao nhiêu tiền – mỗi đồng đều quý giá.

ss_100412484

 

Theo: Parents

Lượt đọc: 1,971