Các quan điểm về năng khiếu của trẻ

Robert Sternberg và Robert Wagner (1982) đã đưa ra giả thuyết rằng và

(3)   Kết nối thông tin mới có được với thông tin có được trong quá khứ.

Sternberg và Wagner nhấn mạnh khả năng giải quyết vấn đề và nhận xét học sinh có năng khiếu là người có những khả năng xử lý thông tin nhanh chóng và sáng suốt. Howard Gardner (1983) cũng đưa ra một khái niệm về các khả nâng nhận thức, chỉ ra rằng có một số cách khác nhau để quan sát thế giới: ngôn ngữ, logic / . Không có một đứa trẻ biểu lộ tất cả những thuộc tính đã mô tả bởi các nhà nghiên cứu và Văn phòng Năng khiếu và Tài năng. Tuy nhiên, điều quan trọng là cho các bậc cha mẹ nhận thức đầy đủ những cách thức trong đó tài năng có thể được công nhận. Thông thường, các bậc phụ huynh cho rằng một số hành vi như liên tục tự ý giải quyết các vấn đề, không ngừng hỏi, có những câu hỏi thăm dò, hoặc thậm chí thực hiện rất thành thục những vấn đề khác là không tự nhiên, không giống như những đứa trẻ khác, và thử sự nhẫn nại của cha mẹ. Vì vậy, đề nghị của chúng tôi là nghiên cứu các đặc điểm của trẻ em có năng khiếu với một suy nghĩ cởi mở. Không sử dụng danh sách như một bảng tính điểm, chỉ đơn giản là thảo luận và đánh giá cao những đặc điểm, để xuất những kiến thức thực tế và đánh giá cơ bản cần thiết cùng với tình yêu thương, sự quan tâm. 

Translator: Vũ Lan Phương

Lượt đọc: 2,901