Mục tiêu của chương trình FasTrack Tots

Giai đoạn 3-4 tuổi được coi là “những năm thần kỳ”, một phần bởi vì thời kỳ này trẻ bắt đầu lắng nghe cha mẹ và những người xung quanh, và cũng bởi vì đây là thời gian mà trí tưởng tượng của trẻ bắt đầu phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Trẻ tiếp tục lớn lên và phát triển rất nhanh trong những năm tiếp theo. Chính vì thế FasTrack Tots được xây dựng để giúp cho trẻ phát triển thật tốt trong giai đoạn này.

sao Mục tiêu của chương trình FasTrack Tots

  • Trang bị kiến thức cho trẻ bước vào trường học và cuộc sống.
  • Trải nghiệm đầu tiên trong hành trình học hỏi được bắt đầu theo cách lý thú, say mê và khuyến khích nhất.
  • Luyện tập và phát huy tính tập trung trong học tập thông qua các bài học mang tính hướng dẫn thực hành, vận động và khuyến khích sự say mê khám phá
  • Phát triển khả năng tưởng tượng và sáng tạo.
  • Trẻ luyện tập kỹ năng giao tiếp khi sử dụng lời nói để diễn tả ý nghĩ và kế hoạch của mình thông qua thảo luận và hoạt động.
  • Phát triển tính độc lập khi tính tự tin được tăng dần với những trải nghiệm thành công trong  học tập.
  • Khuyến khích niềm ham mê học tập suốt đời.

Lượt đọc: 368